QİYMƏTLƏNDİRMƏ PREDMETİfacebook sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
telegram sharing button
sharethis sharing button

Qiymətləndirmə aktının dəyəri (manat)

İşin icra müddəti (gün)

1. DAŞINMAZ ƏMLAK

1.1 MƏNZİLLƏR (çoxmənzilli yaşayış binalarında)

1.1.1 1 - 2 - 3 - 4 - 5 otaqlı 100,0 - 150,0 manat Maks. 1 gün

1.2 FƏRDI YAŞAYIŞ VƏ BAĞ EVİ, VİLLA, KOTTEC VƏ S.

1.2.1 100 kv. m - ə qədər 100,0 - 120,0 manat Maks. 2 gün

1.2.2 100 kv. m - dən 250 kv.m 120,0 - 150,0 manat Maks. 2 gün

1.2.3 250 kv. m - dən 400 kv.m 150,0 - 250,0 manat Maks. 2 gün

1.2.4 400 kv.m - dən yuxarı 250,0 - 500,0 manat Maks. 3 gün

Qeyd: Təqdim olunan qiymətlər həyətyanı torpaq sahələrini də əhatə edir. Sifarişin tərkibi artdığı halda müvafiq güzəştlər tətbiq olunur.

1.3 TORPAQ SAHƏLƏRI

1.3.1 10 sota qədər 50,0 - 80,0 manat Maks. 2 gün

1.3.2 10 sotdan yuxarı - 1,0 hektara qədər 80,0 - 150,0 manat Maks. 2 gün

1.3.3 1,0 hektardan yuxarı 150,0 - 400,0 manat Maks. 2 gün

Qeyd: Torpaq sahəsinin əks olunduğu mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin say göstəricisi və yerləşmə yerinin eksklüzivliyi xidmət haqqına təsir göstərir.

1.4 KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQ SAHƏLƏRİ

1.4.1 1,0 ha qədər 80 manat Maks. 2 gün

1.4.2 1,0 ha - dan 5,0 ha qədər 120 manat Maks. 2 gün

1.4.3 5,0 ha - dan 50,0 ha qədər 200 manat Maks. 2 gün

1.4.4 50,0 ha - dan 100,0 ha qədər 200,0 - 350,0 manat Maks. 3 gün

1.4.5 100.0 ha - danyuxarı 350,0 - 500,0 manat Maks. 3 gün

1.4.6 Çoxillik əkmələr (məs: meyvə bağları) Razılaşma yolu ilə Maks. 2 gün

1.5 QEYRI - YAŞAYIŞ OBYEKTLƏRİ

1.5.1 100 kv. m - ə qədər 100,0 - 150,0 manat Maks. 3 gün

1.5.2 100 kv. m - dən 200 kv.m qədər 150,0 - 200,0 manat Maks. 3 gün

1.5.3 200 kv. m - dən 400 kv.m qədər 200,0 - 250,0 manat Maks. 3 gün

1.5.4 400 kv. m - dən 600 kv.m qədər 250,0 - 350,0 manat Maks. 3 gün

1.5.5 600 kv. m - dən 1000 kv.m qədər 350,0 - 500,0 manat Maks. 3 gün

1.5.6 1000 kv. m - dən yuxarı 500,0 - 1000,0 manat Maks. 3 gün

1.5.7 Qaraj (qaraj yeri və qaraj tikilisi ) QY - 20,0 - 150,0; QT - 80,0 - 150,0 manat Maks. 2 gün

Qeyd: Qarajlar üçün ilk göstərilən ödəniş məbləği çoxsaylı olduqda qüvvədədir.

1.6 İSTEHSALAT SAHƏLƏRİ VƏ ANBARLAR

1.6.1 200 kv.m qədər 100 manat Maks. 3 gün

1.6.2 200 kv.m - dən 300 kv.m qədər 150 manat Maks. 3 gün

1.6.3 300 kv.m - dən 400 kv.m qədər 180 manat Maks. 3 gün

1.6.4 400 kv.m - dən 500 kv.m qədər 250 manat Maks. 3 gün

1.6.5 500 kv.m - dən 1000 kv.m qədər 250,0 - 400,0 manat Maks. 3 gün

1.6.6 1000 kv.m - dən yuxarı 400,0 - razılaşma manat Maks. 3 gün

2. MAŞIN VƏ AVADANLIQLAR

2.1 SERİYALI TEXNOLOJİ AVADANLIQLAR (ədədlə)

2.1.1 1 - dən 10 - a qədər 50 manat Maks. 3 gün

2.1.2 10 - dan 100 - ə qədər 20 manat Maks. 3 gün

2.1.3 100 - dən yuxarı 10 manat Maks. 3 gün

2.2 Xüsusi və ya qeyri - standart avadanlıqlar 500,0 - 700,0 manat Maks. 3 gün

2.3 Texnolojixətlər 500,0 - 1000,0 manat Maks. 5 gün

2.4 Tikinti və yol texnikası, qaldırıcı nəqliyyat vasitələri 100,0 - 200,0 manat Maks. 3 gün

2.5 Kompüter texnikaları və rabitə vasitələri 20,0 - 100,0 manat Maks. 3 gün

Qeyd: Kompyuter texnikaları və rabitə vasitələrinin qiymətləndirilməsində ilkin rəqəmlər çoxsaylı sifarişlər üçün qüvvədədir.

3 NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ

3.1 MINIK AVTOMOBILLƏRI

3.1.1 MDB istehsalı 50 manat Maks. 2 gün

3.1.2 Xarici (MDB dövlətləri istisna olmaqla) istehsal 80,0 - 100,0 manat Maks. 2 gün

3.1.3 Xüsusi ixtisaslaşdırılmış 100,0 - 150,0 manat Maks. 3 gün

Qeyd: Sifariş tərkibi genişləndikdə xüsusi güzəştlər tətbiq olunur.

3.2 DƏMİRYOL NƏQLİYYATI

3.2.1 Yükvaqonları 200 manat Maks. 3 gün

3.2.2 Sərnişinvaqonları 200 manat Maks. 3 gün

3.2.3 Lokomotivlər 200 manat Maks. 3 gün

Qeyd: Sifariş tərkibi genişləndikdə xüsusi güzəştlər tətbiq olunur.

3.3 SU NƏQLİYYATI

3.3.1 Kater və kiçik ölçülü gəmilər 500,0 - 2000,0 manat Maks. 5 gün

3.3.2 Yedək və bərələr 800,0 - 2000,0 manat Maks. 7 gün

3.3.3 Sərnişin teploxodları və böyük ölçülü gəmilər 2000,0 - 5000,0 manat Maks. 7 gün

Qeyd: Sifariş tərkibi genişləndikdə xüsusi güzəştlər tətbiq olunur.

4. MÜƏSSİSƏLƏR

4.1 Kiçik həcmli müəssisələr 500,0 - 800,0 manat Maks. 10 gün

4.2 Orta həcmli müəssisələr 1000,0 - 2000,0 manat Maks. 15 gün

4.3 Böyük həcmli müəssisələr 2000,0 - 5000,0 manat Maks. 20 gün

4.4 Digər (yanacaqdoldurma məntəqəsi, texniki xidmət obyektləri və s.) 300,0 - 800,0 manat Maks. 5 gün

4.5 Hava gəmiləri 3000,0 - 5000,0 manat Maks. 10 gün

4.6 Helikopterlər 1000,0 - 1500,0 manat Maks. 10 gün

5. DAMAZLIQ HEYVANDARLIQ (sayından asılı olaraq 10,0 - 100,0 manat)

Qeyd: Sifariş tərkibi genişləndikdə xüsusi güzəştlər tətbiq olunur.

XÜSUSİ QEYDLƏR:

Qiymətləndirmə işinin icra müddəti obyektə baxış günündən hesablanır;

İstehsal obyektləri üçün qiymətləndirmənin icra müddətinə tərkibindəki avadanlıq, texnika və qurğulara görə düzəlişlər edilir;

Bu cədvəldə əksini tapmayan pozisiyalar üzrə xidmət haqqı və işin icra müddəti razılaşdırma əsasında müəyyən edilir;

Şirkətin bölgə nümayəndəlikləri olduğu üçün xidmət haqqlarına ezamiyyət xərcləri əlavə edilmir.