QİYMƏTLƏNDİRMƏ PREDMETİfacebook sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
telegram sharing button
sharethis sharing button

QİYMƏTLƏNDİRMƏ PREDMETİNİ YÜKLƏ

XÜSUSİ QEYDLƏR:

Qiymətləndirmə işinin icra müddəti obyektə baxış günündən hesablanır;

İstehsal obyektləri üçün qiymətləndirmənin icra müddətinə tərkibindəki avadanlıq, texnika və qurğulara görə düzəlişlər edilir;

Bu cədvəldə əksini tapmayan pozisiyalar üzrə xidmət haqqı və işin icra müddəti razılaşdırma əsasında müəyyən edilir;

Şirkətin bölgə nümayəndəlikləri olduğu üçün xidmət haqqlarına ezamiyyət xərcləri əlavə edilmir.