8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramınız Qutlu olsun!

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramınız Qutlu olsun!

Azərbaycan qadını – ANA, ömür-gün yoldaşı, qız övladıdır. Minillərlə davam edən qan yaddaşımızda, adət-ənənələrimizdə xanımların öz yeri, öz rolu, öz əhəmiyyəti var. Cəmiyyətimizin əsas təkanverici gücü kimi özünü təsdiq edən xanımlarımız ilk növbədə gələcək nəsillərin tərbiyə olunmasında, yetişməsində və formalaşmasında əsas əməyi olan müqəddəs zümrə, gücdür. Uca Tanrı Azərbaycan Qadınını həmişə var etsin! Qoy ilin bütün günləri onlar üçün sevinc, xoşbəxtlik mənbəyi olsun!

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramınız Qutlu olsun!

"VECON" ailəsi adından Vüqar Oruc.